top of page

De kracht van regeneratieve landbouw


Regeneratieve landbouw zit in de lift. Maar wat is dat precies? Je kan het ook 'herstellende landbouw' noemen. Terwijl in de klassieke landbouw de kwaliteit van de grond jaar na jaar achteruit gaat, heeft de regeneratieve landbouw tot doel om de bodem steeds rijker en veerkrachtiger te maken door samen te werken met de natuur. Simpel maar zeer doeltrefffend.


regeneratieve landbouw

Hoe werkt herstellende landbouw?


Wanneer je de natuur zijn gang laat gaan, dan merk je dat er na een tijdje vele ingenieuze natuurlijke systemen in elkaar gaan klikken en elkaar versterken. Een gezondere bodem geeft meer en krachtigere planten, die meer dieren aantrekken, waardoor de bestuiving vergroot, Daardoor zijn er meer vruchten die op hun beurt weer meer dieren aantrekken, die de bodem bevruchten, waardoor deze rijker wordt en de cirkel zich herhaalt.


Dit is slechts een vereenvoudigd voorbeeld, maar het principe van een zichzelf versterkende kringloop geeft wel een juist beeld. En zo zijn er vele kringlopen die op elkaar inwerken. Regeneratieve landbouw gaat trachten om deze natuurlijke systemen zoveel mogelijk ongemoeid te laten of indien nodig te stimuleren.De bodem is de basis


De bodem is geen levenloze materie zoals veel mensen denken, maar is een geweldig rijk systeem. Regeneratieve landbouw gaat van de zorg voor de bodem dan ook een topprioriteit maken. Dit gebeurt door:


  • toevoeging van compost, houtsnippers of oogstresten: hierdoor neemt het aandeel aan organisch materiaal in de grond toe. Dit zorgt er niet enkel voor dat de grond luchtiger wordt en zo meer water kan opnemen, maar ook dat het bodemleven meer voeding krijgt. Dit bodemleven zorgt er op zijn beurt weer voor dat de bodem nog luchtiger wordt en meer voedingsstoffen gaat bevatten.

  • minimale grondbewerking: indien er grondbewerking wordt toegepast, gebeurt dit enkel in de bovenste laag. Ook dit weer om het bodemleven, dat door intensieve grondbewerking anders massaal zou afsterven, zo weinig mogelijk te storen. Daarnaast voorkomt dit ook dat diepere lagen in de aarde gaan dichtslibben waardoor het water in plassen op de grond blijft staan en niet meer kan insijpelen.

  • inzet van dieren: in plaats van velden onkruid-vrij te maken met pesticiden die niet enkel het onkruid, maar ook het bodemleven vernielen, gebruikt men in de regeneratieve landbouw bijvoorbeeld kippen of varkens om een stuk grond onkruidvrij te maken. De bemesting krijgt men er gratis bij...regeneratieve landbouw met bloemenstroken

Welkom natuurelementen!


Een veld met enkel groenten is een uiterst onnatuurlijke situatie. In de natuur is er veel meer afwisseling, dus ook dit wordt toegepast in regeneratieve landbouw door aanplant en aanleg van:

  • haagkanten

  • bloemenstroken

  • houtkanten

  • waterelementen zoals poeltjes en wadi's


Al deze elementen zorgen voor een enorme toename in biodiversiteit, niet enkel ter hoogte van deze natuurelementen, maar tot vele meters ver op het veld. Zowel voor de bevruchting als voor de bestrijding van plaagdieren is dit een goeie zaak!Is dit wel realistisch?


Hierop is het antwoord een simpele JA. Meer en meer landbouwers bewijzen intussen dat dit werkt en een goed alternatief is om op een nieuwe, duurzame manier voeding te produceren. In de beginfase kost het wat geduld, maar hoe langer je deze manier van landbouw toepast, hoe beter het systeem gaat werken en hoe minder werk en input je zelf dient te geven. De kost van bemesting en bestrijdingsmiddelen valt grotendeels weg, en door te werken op kleinere schaal daalt ook de kost aan machines.


Winst voor mens en milieu


Niet enkel de landbouwer wint bij dit systeem, ook voor ons als consument levert het een enorme winst op. Gezondere grond betekent gezondere groenten en fruit, en dus een betere gezondheid!


Ook de natuur wint. Niet enkel door de biodiversiteit die gigantisch toeneemt, maar ook doordat grond die niet meer intensief bewerkt wordt, een spons wordt voor CO2. Hoe simpel kan het zijn! Grond die ongemoeid wordt gelaten neemt uit zichzelf CO2 op. Mocht wereldwijd een halt worden toegeroepen aan het ploegen, zou de CO2 uitstoot geweldig dalen .Hoe past GrondGezond in deze kringloop?


Met GrondGezond willen we deze vorm van landbouw, die herstellend is voor mens en milieu, dichter bij de noden van deze tijd brengen. Door de supermarkten als tussenschakel in te zetten, maken we het zowel voor de landbouwer als de consument veel makkelijker.


De landbouwer krijgt een eerlijke prijs, de supermarkt krijgt een eerlijk percentage, en de klant kan zijn supergezonde groenten en fruit op een gemakkelijke manier oppikken. Een duurzame relatie...


We hopen dat we op deze manier vele kleine duurzame kringlopen mogen helpen opzetten, tot dit geen innovatief idee meer is, maar een evidente gang van zaken!
Wil jij ook voedingsrijke, pesticide-vrije groenten en fruit uit de regeneratieve landbouw op je bord?


Ontdek hier onze abonnementen of start meteen jouw proefabonnement.

20 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page